lock_open ورود به حساب کاربری

turned_in خدمات حساب کاربری

برای استفاده از خدمات سفارشی پارسی‌جو ابتدا باید در قسمت ثبت نام، یک حساب کاربری ایجاد نموده و پس از تکمیل مشخصات خود آن‌را ثبت نمایید. پس از ثبت‌نام و ورود به حساب کاربری، از امکان ثبت تبلیغات و از قابلیت جستجوی سفارشی (از داخل سایت‌های خود) و همچنین ویرایش نقشه برخوردار خواهید شد.