assignment_ind ثبت‌نام کاربر جدید
کد فعال سازی حساب شما به این شماره ارسال می شود. نمونه مجاز: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
گذرواژه باید حداقل شامل ۸ کاراکتر باشد.